Werkwijze

Bij een eerste consult wordt meestal een anamnese lijst ingevuld, die al snel inzicht geeft in
welk orgaan of orgaansysteem zich een probleem voordoet.

U kunt hierbij denken aan : Verteringsproblemen, lever/galblaasaandoeningen, darmproblemen,
overgevoeligheid voor voedsel of omgeving, bloedsuikerstoornissen,
vitaminetekorten, hypofyse, schildklier en bijnieren, hyper- of hypoactiviteit,
tekorten aan mineralen en sporenelementen, hart- en vaataandoeningen en
hormonale storingen.

Met de klant / patiënt wordt daarna goed doorgesproken hoe de voeding in dit opzicht kan
worden verbeterd en zal er indien nodig worden geadviseerd welke supplementen
gebruikt kunnen worden.

Veel aandacht zal worden besteedt aan het functioneren van de darmen. Per slot van rekening
moeten alle voedingsstoffen hier door worden opgenomen. Ook kunnen ziekmakende
bacteriën en parasieten hierin aanwezig zijn en met hun stofwisselingsproducten
ofwel toxines het lichaam zeer zwaar belasten. Indie noodzakelijk, bijvoorbeeld
bij Dysbiose of Candida belasting wordt een feacesonderzoek aangeraden. Een
ontlastingmonster wordt opgestuurd naar het laboratorium van R.P.Vitamino en de
therapeuth krijgt een week later de uitslag, waarna een adequaat
darmsaneringsprogramma kan worden ingezet.

Tevens bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteunende therapieën die in de eigen
praktijk kunnen worden uitgevoerd. Deze kunnen overigens ook worden ingezet bij
problemen die niet aan voedig gerealteerd zijn. U kunt hierbij denken aan
sportblessures en overbelasting van spieren